Skočiť na obsah

Kampaň do práce na bicykli 2023

Kampaň Do práce na bicykli 2023 (ďalej len DPNB 2023) bola zahájená dňa 1.4.2023, od kedy bola možná registrácia samospráv/miest/Vyšších územných celkov a následne tímov v registrovaných mestách/obciach prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu, až do 7.6.2023. Následne od 1.6.-30.6.2023 prebiehala samotná súťažná časť kampane.

Do kampane (DPNB 2023) sa zaregistrovalo spolu: 116 samospráv, v ktorých sa následne spolu zaregistrovalo 14 557 účastníkov, ktorí boli združení v 4 251 tímoch z 1 355 spoločností.. Registrovaní účastníci spolu najazdili 1 876 320,40 kilometrov, čo je v prepočte na jedného účastníka 128,89, km. a tým ušetrili oproti ceste autom spolu viac ako 469 ton CO2.

Vyhodnotenie kampane prebiehalo v dvoch úrovniach:

1. Národné vyhodnotenie sa konalo 14.7.2023 v priestoroch Slovenskej sporiteľne, a.s. , jedného z podporovateľov a sponzorov kampane, kde bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a slávnostne ohlásení a ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.

V kategórii najúspešnejšia samospráva bolo poradie: 1. miesto Martin (6-y krát za sebou) 2. miesto Dolný Kubín 3. miesto Nové Mesto nad Váhom

V kategórii najúspešnejšia spoločnosť bolo poradie: 1. Ministerstvo vnútra SR 2. Slovenské elektrárne, a.s. 3. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine

V kategórii najúspešnejší samosprávny kraj bolo poradie: 1. Bratislavský samosprávny kraj 2. Žilinský samosprávny kraj 3. Trenčiansky samosprávny kraj

2. Lokálne vyhodnotenia prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca júl, august, september, kde boli tak isto ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.