Skočiť na obsah

Kampaň Do práce na bicykli 2020

Kampaň Do práce na bicykli 2020 (ďalej len DPNB 2020) bola spustená dňa 1.3.2020, od kedy bola možná registrácia samospráv/miest a následne tímov v registrovaných mestách prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu, pôvodne do 5.5.2020, tento termín registrácie sa presunul z dôvodu pandémie na 7.9. 2020. Následne od 1.9.-30.9.2020 prebiehala samotná súťaž.

Do kampane (DPNB 2020) sa zaregistrovalo spolu: 85 samospráv, v ktorých sa následne spolu zaregistrovalo 8 392 účastníkov, ktorí boli združení v 2 553 tímoch. Registrovaní účastníci spolu najazdili 929 601,15 kilometrov, čo je v prepočte na jedného účastníka 110,7 km, a tým ušetrili oproti ceste autom spolu viac ako 297 ton CO2.

Vyhodnotenie kampane prebiehalo v dvoch úrovniach:

  1. Národné vyhodnotenie sa konalo 19.10.2020 on-line, kde bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a boli slávnostne ohlásení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.
  2. Lokálne vyhodnotenia prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca október, kde boli tak isto ocenení víťazi v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.