Skočiť na obsah

Kampaň Do práce na bicykli 2015

Kampaň Do práce na bicykli 2015 bola spustená dňa 1.3.2015, od kedy bola možná registrácia samospráv/miest a následne tímov v registrovaných mestách prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu, až do 5.5.2015. Od 1.5. do 31.5. 2015 prebiehala súťažná časť kampane, počas ktorej si registrovaní účastníci evidovali do systému DPNB svoje cesty do práce a z práce.

Do 2. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli 2015 (DPNB 2015) sa do súťaže zaregistrovalo 55 samospráv a prihlásilo sa 851 tímov, v ktorých spolu jazdilo 2 573 cyklistov. Súťažiaci spolu počas mája najazdili 408 690,10 km, čo je v prepočte na jedného účastníka priemerne 158,80 km, čím spolu ušetrili oproti ceste autom až 98 ton CO2.

Vyhodnotenie kampane prebiehalo v dvoch úrovniach:

  1. Národné vyhodnotenie sa konalo 16.6.2015 na Sliači, kde bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a odovzdané ceny víťazom v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.
  2. Lokálne vyhodnotenia prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca jún až júl, kde boli zhodnotené výsledky a ocenení víťazi na lokálnej úrovni.