Skočiť na obsah

Kampaň Do práce na bicykli 2016

Kampaň Do práce na bicykli 2016 bola spustená dňa 1.3.2016, od kedy bola možná registrácia samospráv/miest a následne tímov v registrovaných mestách prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu, až do 5.5.2016. Od 1.5. do 31.5. 2016 prebiehala súťažná časť kampane, počas ktorej si registrovaní účastníci evidovali do systému DPNB svoje cesty do práce a z práce.

Do 3. ročníka celoslovenskej kampane na podporu nemotorovej dopravy Do práce na bicykli (DPNB 2016) sa do súťaže zaregistrovalo 58 samospráv a prihlásilo sa 1666 tímov, v ktorých spolu jazdilo 5 122 cyklistov. Súťažiaci spolu počas mája najazdili 849 517,58 km, čím ušetrili oproti ceste autom až 204 ton CO2.

Vyhodnotenie kampane prebiehalo v dvoch úrovniach:

  1. Národné vyhodnotenie sa konalo 16.6.2016 na Sliači, kde bola zhodnotená kampaň na národnej úrovni a odovzdané ceny víťazom v jednotlivých kategóriách v súlade so štatútom súťaže.
  2. Lokálne vyhodnotenia prebiehali v jednotlivých mestách individuálne počas mesiaca jún až júl, kde boli zhodnotené výsledky a ocenení víťazi v jednotlivých zapojených mestách a obciach.