Skočiť na obsah

Kontextové dáta

Definície oblasti  pôsobenia EETS

Mapa vymedzených úsekov ciest | Portál elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike (www.emyto.sk/sk)

Dokumenty na stiahnutie | Portál elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike (www.emyto.sk/sk)

Sadzby mýta | Portál elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike (www.emyto.sk/sk)

Charakter Mýta a zásady jeho

výberu

Vozidlá s úhradou mýta | Portál elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike (www.emyto.sk/sk)

Vozidlá spadajúce do systému elektronického výberu Mýta

Všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t

Parametre klasifikácie

vozidiel – Sadzby Mýta

Sadzby mýta | Portál elektronického systému výberu mýta v Slovenskej republike (www.emyto.sk/sk)

Právne predpisy upravujúce rozsah Oblasti EETS, kategórie Spoplatnených vozidiel, charakter a zásady výberu mýta, Sadzby Mýta a systém Zliav

Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií