Skočiť na obsah

Telepass S.p.A.

Názov Poskytovateľa EETS

Telepass S.p.A.

Sídlo Poskytovateľa EETS

Via Laurentina 449, 00142 Rím, Taliansko

IČO Poskytovateľa EETS

09771701001

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

„Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA“, oddiel BEŽNÝ, vložka č. RM - 1188554

Dátum, číslo a štát vydania rozhodnutia o oprávnení na poskytovanie EETS

23.3.2016, č. R.0000003, Taliansko

Dátum úspešného dokončenia procesu Akreditácie

8.1.2024

Dátum uzatvorenia a nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní EETS 

Uzatvorená dňa 28.2.2024

Účinná dňa 6.3.2024