Skočiť na obsah

Toll4Europe GmbH

Názov Poskytovateľa EETS

Toll4Europe GmbH

Sídlo Poskytovateľa EETS

Nymphenburger Str. 3c, 80335 Mníchov, Nemecko

IČO Poskytovateľa EETS

268814

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

Obvodný súd Mníchov, oddiel B, vložka č. HRB 268814

Dátum, číslo a štát vydania rozhodnutia o oprávnení na poskytovanie EETS

22.2.2017, č. PG EEMD/Ba 784.2.3, Nemecko

Dátum úspešného dokončenia procesu Akreditácie

29.1.2024

Dátum uzatvorenia a nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní EETS 

Uzatvorená dňa 4.3.2024

Účinná dňa 6.3.2024