Skočiť na obsah

W.A.G. payment solutions, a.s.

Názov Poskytovateľa EETS

W.A.G. payment solutions, a.s

Sídlo Poskytovateľa EETS

Na Víťezné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

IČO Poskytovateľa EETS

264 15 623

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

Mestský súd v Prahe, oddiel B, vložka č. 6882

Dátum, číslo a štát vydania rozhodnutia o oprávnení na poskytovanie EETS

30.1.2017, č. 106/2016-120-ZPK/5, Česká republika

Dátum úspešného dokončenia procesu Akreditácie

7.2.2024

Dátum uzatvorenia a nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní EETS 

Uzatvorená dňa 28.2.2024

Účinná dňa 6.3.2024