Skočiť na obsah

IDP Interactive

Manuál k interaktívnej aplikácii

Materiál je sprievodným manuálom k on-line aplikácii IDP Interactive. Cieľom aplikácie je zverejňovanie údajov o doprave a ich prezentácia grafickou a interaktívnou formou. Užívateľ môže vizuálne prehliadať ukazovatele sektora dopravy, zvoliť z viacerých typov zobrazení a exportovať ich v tabuľkovej i grafickej forme. Manuál popisuje prostredie a ovládacie prvky aplikácie, postup pri exporte údajov, ich zdroje a metódy spracovania.

Vstup do aplikácie:

 

Server 2: link

Súbory na stiahnutie:

Komentár bol schválený Odborno-metodickou komisiou ako recenzovaný na základe posudkov odborných recenzentov: