Skočiť na obsah

Kontakt

E-mail:       vysetrovanie@mindop.sk

Mobil:         hlásenie leteckých udalostí (24H)

                                +421 917 490 817

 

Tel:              +421 2 594 94468

                     +421 2 594 94686

                     +421 2 594 94662

                     +421 2 594 94676

 

Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo dopravy SR
Letecký a námorný vyšetrovací útvar
Námestie slobody 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

 

Sídlo útvaru:
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava