E-mail:                 vysetrovanie@mindop.sk

Mobil:                  hlásenie leteckých udalostí

+421 917 490 817

Tel:                     +421 2 594 94468

                                                           +421 2 594 94686

                                                           +421 2 594 94662

                                                           +421 2 594 94676

Fax:                     +421 2 5273 1442

   

 

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Letecký a námorný vyšetrovací útvar

Námestie slobody 6

P.O.BOX 100

810 05 Bratislava

 

 

  

Sídlo útvaru: Lamačská cesta č. 8