Skočiť na obsah

Periodické školenie Stálej komisie 2019

Stála vyšetrovacia komisia na vyšetrovanie leteckých udalostí je nezávislý orgán a má dôležitú úlohu v procese bezpečnostného vyšetrovania. Jej práca má kľúčový význam pri stanovovaní príčin vzniku udalostí. Členovia Stálej komisie sú povinní oboznámiť sa s postupmi a metodikou pri vyšetrovaní leteckých mimoriadnych udalostí.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj tento rok Letecký a námorný vyšetrovací útvar organizoval periodické školenie členov Stálej komisie.

Školenie sa uskutočnilo v termíne 20. -21.03.2019 na letisku Nitra.

Periodické školenie Stálej komisie 2019