Skočiť na obsah

Pracovné zasadnutie vyšetrovacích tímov "V4 SIAs

Letecký a námorný vyšetrovací útvar organizoval pracovné stretnutie členov vyšetrovacích tímov zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnilo 20.-21.06.2018 v Košiciach.

Pracovné stretnutie bolo zamerané na spoluprácu vyšetrovacích tímov z okolitých štátov pri vyšetrovaní leteckých mimoriadnych udalostí v predávaní si skúseností, postupov pri vyšetrovaní, možnosti využitia technického vybavenia medzi vyšetrovacími tímami.

 

Pracovné zasadnutie vyšetrovacích tímov "V4 SIAs