Skočiť na obsah

Na predmetnú udalosť lietadla APOLLO FOX, poznávacej značky OM-M500, zo dňa 25.04.2011, nebola zriadená odborná vyšetrovacia komisia, z dôvodu, že prevádzkovateľ si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa predpisu L-13.

Predmetná udalosť bola nahlásená na UOVLNaI telefonicky dňa 02.05.2011 zástupcom organizácie SFUL.

Na mieste leteckej nehody neboli vykonané primerané opatrenia na zachovanie vecných dôkazových materiálov, dokladov a dokumentov a nebola vykonaná obhliadka lietadla. S lietadlom po leteckej nehode bolo manipulované a po leteckej nehode nebolo spoľahlivo uchované proti ďalšiemu poškodeniu, prístupu neoprávnených osôb alebo zhoršeniu stavu. 

Z tohto dôvodu záverečná správa z leteckej nehody nebude vydaná UOVLNaI.