Skočiť na obsah

Na predmetnú udalosť lietadla Cessna 182E, poznávacej značky OM-DBT, zo dňa 04.06.2011, nebola zriadená odborná vyšetrovacia komisia z dôvodu, že pilot si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa predpisu L-13.

Predmetná udalosť bola nahlásená na UOVLNaI e-mailom dňa 08.06.2011 zástupcom organizácie Aero Slovakia a.s.

Na mieste leteckej nehody neboli vykonané primerané opatrenia na zachovanie vecných dôkazových materiálov, dokladov a dokumentov a nebola vykonaná obhliadka lietadla. S lietadlom po leteckej nehode bolo manipulované a po leteckej nehode nebolo spoľahlivo uchované proti ďalšiemu poškodeniu, prístupu neoprávnených osôb alebo zhoršeniu stavu. 

Z tohto dôvodu záverečná správa z leteckej nehody nebude vydaná UOVLNaI.