Skočiť na obsah
 

Na predmetnú udalosť lietadla MTO Sport, poznávacej značky OM-M939, zo dňa 06.08.2011, nebola zriadená odborná vyšetrovacia komisia z dôvodu, že prevádzkovateľ si nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa predpisu L-13.Predmetná udalosť bola nahlásená na UOVLNaI telefonicky dňa 11.08.2011 a e-mailom dňa 15.8.2011. 

Na mieste leteckej nehody neboli vykonané primerané opatrenia na zachovanie vecných dôkazových materiálov, dokladov a dokumentov a nebola vykonaná obhliadka lietadla. S lietadlom po leteckej nehode bolo manipulované a po leteckej nehode nebolo spoľahlivo uchované proti ďalšiemu poškodeniu, prístupu neoprávnených osôb alebo zhoršeniu stavu. 

Z tohto dôvodu záverečná správa z leteckej nehody nebude vydaná UOVLNaI.