Skočiť na obsah

Informácia o používaní prepravného dokladu vyhotoveného podľa 5.4 ADR

Odhliadnuc od ustanovenia 5.4.1.4 ADR pojednávajúceho o jazykových požiadavkách na prepravný doklad, možno pri prepravách vykonávaných výlučne iba území Slovenskej republiky používať prepravný doklad vyhotovený podľa kapitoly 5.4 ADR iba v slovenskom jazyku. Ostatné ustanovenia kapitoly 5.4 ADR musia byť dodržané.