Skočiť na obsah

Poverenia na výkon niektorých činností podľa ustanovení Dohody ADR

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, ako príslušný ústredný orgán štátnej správy vo veci vydania poverenia na výkon určitých činnosti podľa Dohody ADR poverilo nasledovné subjekty:

 

Číslo

Názov, sídlo a kontakt

Rozsah poverenia

Ustanovenia ADR

Miesto výkonu    

Platnosť poverenia do Platnosť nového poverenie od

1.

Technická inšpekcia

Trnavská cesta 56

821 01  Bratislava

+421 2  49 20 81 07

Typové schvaľovanie, vstupné, periodické, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly cisterien iných ako prepravovateľné tlakové zariadenia (nesnímateľné cisterny, snímateľné cisterny, prenosné cisterny, cisternové kontajnery, cisternové vymeniteľné nadstavby iné ako pre triedu 7). Vydávanie osvedčení o týchto prehliadkach.

6.8 a 6.10

 

Podľa požiadavky klienta

31.12.2022 26.10.2023

2.

PRESTIGE REAL, s.r.o.

Tepličská cesta 17/2695

052 01  Spišská Nová Ves

+421 903 602 527

Vstupné,  periodické,  medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly cisterien iných ako prepravovateľné tlakové zariadenia (nesnímateľné cisterny, snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, vymeniteľné cisternové nadstavby a prenosné cisterny). Vydávanie osvedčení o týchto prehliadkach.

6.8, 6.9 a 6.10

pre triedu 3 a triedu 9

 

Spišská Nová Ves

31.12.2022 nemá udelené

3.

MSM LANDSYSTEMS s.r.o.

Kasárenská 8

911 05  Trenčín

+421 910 905 325

Vstupné,  periodické,  medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly cisterien iných ako prepravovateľné tlakové zariadenia (nesnímateľné cisterny, snímateľné cisterny, prenosné cisterny, cisternové kontajnery, cisternové vymeniteľné nadstavby iné ako pre triedu 7). Vydávanie osvedčení o týchto prehliadkach.

6.8, 6.9 a 6.10

 

Trenčín

31.12.2022 30.05.2024

4.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Krajinská cesta 2929/9

921 01  Piešťany

+421 903 795 631

Vykonávanie skúšok, vyhotovovanie protokolov o skúške, prideľovanie kódov obalov a vyhotovovanie príslušných dokladov o pridelení kódov obalov, veľkých obalov, IBC nádob vrátane pravidelných prehliadok a prepravných balení nebezpečných vecí iných ako pre triedu 7 a tlakových nádob obsahujúcich plyny triedy 2 používaných v cestnej doprave podľa Dohody ADR.

6.1, 6.2, 6.5 a 6.6

Piešťany

platné platné

5.

KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

Lieskovec 575/25

018 41  Dubnica nad Váhom

+421 903 765 468

Vykonávanie skúšania a zatrieďovania nebezpečných vecí podľa ustanovení 2.2.1, 2.2.1.4, 2.2.51 a kapitoly 2.3 Dohody ADR týkajúcich sa výbušných látok a predmetov triedy 1.

2.2.1, 2.2.1.4, 2.2.51 a 2.3

Dubnica nad Váhom

platné platné

6.

Vojenský technický skúšobný ústav Záhorie

905 24  Záhorie

Vykonávanie skúšania a zatrieďovania výbušných látok a predmetov podľa kapitoly 2.2 Dohody ADR a v súlade s predpismi na vykonávanie skúšok podľa Príručky o skúškach a kritériách, vyhotovovanie protokolov o skúške, skúšanie prepravných obalov používaných v cestnej doprave a prideľovanie príslušných kódov obalov podľa kapitoly 6.1 Dohody ADR.

 2.2 a 6.1

Záhorie

platné platné

7.

STS KOVO, s.r.o.

Budovateľská 45

080 01  Prešov

+421 51 746 1701

Vykonávanie, periodických a medziperiodických prehliadok cisterien iných ako prepravovateľné tlakové zariadenia (nesnímateľné cisterny, snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, vymeniteľné cisternové nadstavby a prenosné cisterny). Vydávanie osvedčení o týchto prehliadkach.

6.8 a 6.10

 

Prešov

31.12.2022 nemá udelené

8.

Ing. Juraj Fritz

K. Mikszátha 902/15

936 01  Šahy

Vstupné,  periodické,  medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly cisterien iných ako prepravovateľné tlakové zariadenia (nesnímateľné cisterny, snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, vymeniteľné cisternové nadstavby a prenosné cisterny). Vydávanie osvedčení o týchto prehliadkach.

6.8 a 6.10

Šahy

31.12.2022 nemá udelené
9.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6

821 03  Bratislava

Typové schvaľovanie, vstupné, periodické, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly cisterien iných ako prepravovateľné tlakové zariadenia (nesnímateľné cisterny, snímateľné cisterny, prenosné cisterny, cisternové kontajnery, cisternové vymeniteľné nadstavby iné ako pre triedu 7). Vydávanie osvedčení o týchto prehliadkach. 6.8 a 6.10 Bratislava 31.12.2022 nemá udelené
10.

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Piaristická 1379/2

949 24  Nitra

Typové schvaľovanie, vstupné, periodické, medziperiodické prehliadky a mimoriadne kontroly cisterien iných ako prepravovateľné tlakové zariadenia (nesnímateľné cisterny, snímateľné cisterny, cisternové kontajnery, cisternové vymeniteľné nadstavby iné ako pre triedu 7). Vydávanie osvedčení o týchto prehliadkach. 6.8, 6.9 a 6.10 Nitra platné platné
11.

FERIS s.r.o.

Šarišské Sokolovce 196

082 66 Šarišské Sokolovce

Inšpekcie dokončených vozidiel, dokončovaných vozidiel, vozidiel po prestavbe, jednotlivo dovezených vozidiel a hromadne dovezených vozidiel kategórie N a O na prepravu nebezpečných vecí. 9.2 až 9.8 Podľa požiadavky klienta  platné platné
12.

DEKRA Slovensko s.r.o.

Panónska cesta 47

851 04 Bratislava

Inšpekcie dokončených vozidiel, dokončovaných vozidiel, vozidiel po prestavbe, jednotlivo dovezených vozidiel a hromadne dovezených vozidiel kategórie N a O na prepravu nebezpečných vecí. 9.2. až 9.8 Podľa požiadavky klienta platné platné

 

Zoznam notifikovaných organizácií v zahraničí oprávnených vykonávať prehliadky prepravovateľných tlakových zariadení:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=703

(v položke Legislation je potrebné zvoliť 2010/35/EU transportable pressure equipment)