Skočiť na obsah

Oznamovanie udalostí s nebezpečnými vecami

Pri výskyte mimoriadnych udalostí súvisiacich s prepravou nebezpečných vecí sa musia subjekty zúčastnené na preprave nebezpečných vecí,  t.j. nakladajúca organizácia, plniaca organizácia, dopravca alebo príjemca, riadiť podľa ustanovení Dohody ADR, ktoré sú  uvedené v oddiele 1.8.5 Dohody ADR.  V prípade nehody pri preprave nebezpečných vecí, musia dotknuté subjekty vyhotoviť zápis podľa ustanovenia 1.8.5.4. a do jedného mesiaca zaslať príslušnému orgánu, ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, správu o udalostiach počas prepravy nebezpečných vecí v súlade s Dohodou RID/ADR. 

Vzor správy o udalostiach je možné stiahnuť pod týmto odkazom: 

 Správa o udalostiach pri preprave nebezpečných vecí (.pdf, 289 kB)