Skočiť na obsah

Pravidlá na prepravu nebezpečného tovaru - Príloha č. 2 DOHODY O MEDZINÁRODNEJ ŽELEZNIČNEJ PREPRAVE TOVARU (SMGS)

Text slovenského konsolidovaného prekladu Prílohy č. 2 k Dohode SMGS  (Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)) platnej od 1. 7. 2023. Pri rôznosti textov má rozhodujúcu platnosť ruské znenie, ktoré je prístupné na web stránke OSŽD (Príloha 2 (.zip; 18,6 MB)).

Od 1. 7. 2023 platia výlučne podmienky Prílohy č. 2 k SMGS, ktoré budú v platnosti aspoň  do 1. 7. 2025:

Príloha 2 (.zip; 27 MB)