Skočiť na obsah

Metodický rámec pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti

Hodnotenie investícií v sektore DOPRAVY

 

Rámec je metodickou pomôckou, ktorá stanovuje základné princípy a pravidlá pre posudzovanie a výber najvhodnejších investičných alternatív na začiatku procesu projektovej prípravy v sektore Dopravy. Obsahuje popis pozície štúdie uskutočniteľnosti v rámci projektového cyklu, pravidiel pre multimodálne posúdenie, požiadaviek na obstaranie štúdie ako aj prezentáciu jej najdôležitejších aspektov v procese jej vypracovania.

Na stiahnutie:

Metodický rámec, verzia 2.0 vydaná 15.04.2024 (.pdf; 1 268 kB)

Príloha č. 1 Kontrolný zoznam (.docx; 18 kB)

Príloha č. 2 Vzorová matica rizík (.docx; 42 kB)