Skočiť na obsah

Informácia pre ČPP o COVID-19

Na členov posádky plavidla sa nevzťahujú žiadne obmedzenia slobody pohybu na výkon práce a za cestou do/z práce.

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Naďalej sa však odporúča byť obozretný, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov COVID-19 kontaktovať všeobecného lekára.

Od 21. apríla 2022 je účinná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 33/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

 

V Bratislave  dňa 21. 04. 2022