Skočiť na obsah

DANTE – Zlepšenie administratívnych procedúr a procesov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji

DANTE – Zlepšenie administratívnych procedúr a procesov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji

Projekt DANTE sa zameriava na identifikáciu a odstránenie administratívnych bariér v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (VVD) na Dunaji a jeho splavných prítokoch ako na spoločnú iniciatívu súkromného sektora a národných verejných orgánov zodpovedných za tieto bariéry. Projektoví partneri vypracujú súbor osvedčených postupov, a tiež pokyny pre efektívnu administratívu aktivít v oblasti VVD v súvislosti s identifikovanými bariérami. Navrhované riešenia budú prerokované so zodpovednými orgánmi na národných ako aj nadnárodných zasadnutiach. Táto forma prístupu má doručiť rýchle riešenia a širokú harmonizáciu postupov a procesov pozdĺž rieky Dunaj. Kľúčovým elementom pre úspešnú implementáciu projektu bude vývoj nadnárodného monitorovacieho systému pre zber užívateľských skúseností v oblasti VVD.

Zákulisie projektu

Projekt DANTE je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA) prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu a jeho trvanie je 30 mesiacov (január 2017 – jún 2019). Implementovaný bude nadnárodným konzorciom pozostávajúcim zo 16 partnerských organizácií a 12 pridružených strategických partnerov (orgány verejnej správy, poradenské firmy, univerzity a mimovládne organizácie) z 10 európskych krajín.

Celkový rozpočet projektu je 1.982.786,00 Eur, z ktorého príspevok ERDF pokrýva 1.650.134,75 Eur a príspevok IPA pokrýva 35.233,35 Eur.

Bližšie informácie o projekte nájdete tu:

www.interreg-danube.eu/dante