Kontakty DSÚ

Svoju činnosť vykonáva na celom území SR, a zabezpečuje ju (3) samostatnými oddeleniami

 1. Odd.Košice - Východ  - so sídlom Štefánikova 60, Košice, zabezpečuje svojou činnosťou východ  a časť stredného Slovenska, 

   Kontakt : Ing. Nikola Mihaľova – vedúca oddelenia, tel.: 055/6998578

 2. Odd.Bratislava - Sever - so sídlom Lamačská 8, Bratislava, zabezpečuje svojou činnosťou  severozápad Slovenska,

   Kontakt : Ing. Eva Trojanová – vedúca oddelenia, tel.: 02/59494 572

 3. Odd.Bratislava - Juh  so sídlom Lamačská 8, Bratislava, zabezpečuje svojou  činnosťou  juhozápad Slovenska,

  Kontakt : Mgr. Ľubica Súlovcová - vedúca oddelenia, tel.: 02/59494713

   

  Kontakt : Ing. Štefan Hrivňák - riaditeľ Odboru dráhový stavebný úrad, tel.: 02/59494 600