Skočiť na obsah

Kontakty DSÚ

Svoju činnosť vykonáva na celom území SR, a zabezpečuje ju (3) samostatnými oddeleniami

  1. Odd.Košice - Východ  - so sídlom Hlavná 6/6, Košice 040 01, zabezpečuje svojou činnosťou východ  a časť stredného Slovenska, 

    Kontakt : Ing. Nikola Mihaľova – vedúca oddelenia, tel.: 0905 638 517

  2. Odd.Bratislava - Sever - so sídlom Lamačská 8, Bratislava, zabezpečuje svojou činnosťou  severozápad Slovenska,

    Kontakt : Ing. Eva Trojanová – vedúca oddelenia, tel.: 02/59494 572

  3. Odd.Bratislava - Juh - so sídlom Lamačská 8, Bratislava, zabezpečuje svojou činnosťou  juhozápad Slovenska,

    Kontakt : Ing. Dagmar Blaško – vedúca oddelenia, tel.: 02/59494 764

  4. Kontakt : Ing. Štefan Hrivňák - riaditeľ Odboru dráhový stavebný úrad, tel.: 02/59494 600