Skočiť na obsah

 

Členské štáty majú zabezpečiť, aby národné bezpečnostné orgány, železničné podniky, manažéri infraštruktúry, orgány pre posudzovanie, subjekty zodpovedné za údržbu, výrobcovia, žiadatelia o povolenie na uvedenie do prevádzky a ostatné subjekty zapojené do povoľovania uvedenia do prevádzky a používania štrukturálnych subsystémov a vozidiel poznali zásady a usmernenia stanovené v odporúčaní Komisie č. 2014/897/EÚ o záležitostiach súvisiacich s uvedením do prevádzky a používaním štrukturálnych subsystémov a vozidiel podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES a 2004/49/ES.

Toto odporúčanie zrušuje odporúčanie 2011/217/EÚ.

 

 SK odporúčanie komisie.pdf (835 kB)

  

 EN odporúčanie komisie.pdf (814 kB)