Skočiť na obsah

CEPT - Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív

Organizácia CEPT bola založená v roku 1959 a je európskym orgánom tvorcov stratégie a regulácie v oblasti pôšt a elektronických komunikácií.

CEPT má v súčasnosti 48 členov a pokrýva takmer celé geografické územie Európy.

CEPT sa skladá z troch autonómnych výborov: ECC (Výbor pre elektronické komunikácie) a CERP (Európsky výbor pre reguláciu v poštách) a COM-ITU (Výbor pre politiku ITU).

V roku 1988 CEPT vytvoril Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciach (ETSI), do kompetencie ktorého presunul všetky štandardizačné aktivity v oblasti telekomunikácií.

V roku 1991 bol založený medzivládny Európsky rádiokomunikačný úrad (ERO) s cieľom podporovať aktivity ECC a vypracovávať štúdie pre ECC a Európsku komisiu v rádiokomunikačnej oblasti. Za rovnakým účelom pre telekomunikačnú oblasť bol v roku 1994 založený Európsky telekomunikačný úrad (ETO). Oba úrady od 1. januára 2001 splynuli, a funkcie oboch prevzal ERO, ktorý sa prostredníctvom zmeny Dohovoru o zriadení ERO transformoval na Európsky komunikačný úrad (ECO). Zmeny dohovoru nadobudli platnosť pre všetky zmluvné strany 1. júla 2009.

Pracovný výbor COM - ITU má za úlohu prípravu spoločných európskych návrhov pre svetové konferencie a zhromaždenia Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). COM ITU  pripravuje aj návrhy na odporúčania týkajúce sa štruktúry, financovania a práce ITU a má tiež ambíciu koordinovať európskych kandidátov na volené posty ITU. CEPT je jednou z najaktívnejších regionálnych telekomunikačných organizácií, ktoré sa zúčastňujú na práci ITU. Taktiež spolupráca CEPT a ECO s Európskou komisiou a jej výbormi (RSPG, RSC) má dôležité a nezastupiteľné miesto.

Kontakty:
 
 
ECC, ERO: www.ero.dk