Skočiť na obsah

EUTELSAT IGO - Európska telekomunikačná satelitná organizácia

Európska telekomunikačná satelitná organizácia EUTELSAT bola založená v roku 1982 s hlavným cieľom navrhovať, vyvíjať, konštruovať, uvádzať do prevádzky a udržiavať kozmický segment európskeho telekomunikačného satelitného systému pre všetky typy telekomunikačných a audiovizuálnych služieb vrátane hlasovej služby, telekomunikačných služieb na komerčné účely a multimediálne služby, ako aj mobilné telekomunikačné služby.

Organizácia EUTELSAT pod tlakom rastúcej konkurencie zmenila v roku 2001 svoju štruktúru. Odčlenila sa komerčná časť, z  ktorej vznikla spoločnosť Eutelsat  S.A. so sídlom v Paríži. Medzivládna časť pôvodnej organizácie - EUTELSAT IGO - dohliada a zabezpečuje, aby spoločnosť Eutelsat, S.A. dodržiavala štyri základné princípy: povinnosť verejnej služby a univerzálnej služby, celoeurópske pokrytie satelitným systémom, nediskrimináciu a spravodlivú súťaž.

EUTELSAT IGO pôsobí prostredníctvom Zhromaždenia zmluvných strán s Poradným výborom a malým sekretariátom na čele s výkonným tajomníkom. V súčasnosti združuje 49 členských krajín.

Slovenská republika sa k 1.1.1993 stala nástupníckou členskou krajinou v EUTELSAT po bývalej ČSFR. Úlohu Zmluvnej strany plní MD SR.