Skočiť na obsah

WTO - Svetová obchodná organizácia

WTO je jediná globálna medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá globálnymi pravidlami obchodovania medzi národmi. Jej hlavnou úlohou je dosiahnuť, aby obchodovanie prebiehalo čo možno najhladšie, najzodpovednejšie a najslobodnejšie. Základom WTO sú dohody, prerokované a podpísané väčšinou štátov sveta a ratifikované v ich národných parlamentoch. Cieľom WTO je pomôcť producentom tovarov a služieb, exportérom a importérom v podnikaní. Svetová obchodná organizácia bola založená 1.1.1995 ako následnícka organizácia Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) podpísanej v roku 1947. Sídlom organizácie je Ženeva, združuje 148 krajín sveta a takmer 30 ďalších krajín má záujem stať sa členmi WTO. Slovenská republika je zakladajúcim členom WTO.

 Kontakt: www.wto.org

 Odporúčané internetové stránky:

 Documents Dissemination Facility - WTO

 Trade Topics - WTO

 Ministerial Conferences - WTO

 Legal texts - WTO