Skočiť na obsah

Normalizačné dokumenty ETSI z oblasti elektronických komunikácií v slovenskom jazyku

Normalizačné dokumenty z oblasti elektronických komunikácií patria medzi základné nástroje, ktoré výrazne prispievajú k zjednocovaniu trhu Európskej únie.

Najvýznamnejším tvorcom a vydavateľom noriem z uvedenej oblasti je Európsky inštitútu pre telekomunikačné normy (ETSI).

Normalizačné dokumenty ETSI predstavujú významný zdroj nových a štandardizovaných technických informácií, aktuálnej odbornej slovenskej terminológie, prispievajú k výchove mladej technickej generácie a k zvyšovaniu záujmu o elektronické komunikácie nielen používateľov ale predovšetkým navrhovateľov a realizátorov nových technických riešení.

Slovenské texty normalizačných dokumentov ETSI sú zverejnené so súhlasom ETSI v súlade s Dohodou o preklade dokumentov ETSI do slovenského jazyka, sú určené výhradne na nekomerčné využívanie a nie je možné ich ďalej zverejňovať bez súhlasu ETSI. V prípade akýchkoľvek rozporov alebo rozdielov medzi anglickým originálom a slovenským prekladom platí text originálneho znenia v anglickom jazyku zverejnený na stránke ETSI http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp