Skočiť na obsah

Oddelenie vnútornej kontroly, sťažností a petícií

 Adresa :

 Vedúci oddelenia :

 Ministerstvo dopravy SR

 Nám. slobody 6

 P. O. Box 100

 810 05 Bratislava 15

 Ing. Ľuboš ŽIAK

 Tel. č. : 02 / 594 94 524

 Fax: 02 / 524 99 648

 e-mail : lubos.ziak@mindop.sk

___________________________________

 Agenda sťažností a petícií:

 Ing. Katarína Vargová

 Tel. č.: 02/ 594 94 519

 e-mail: katarina.vargova@mindop.sk

 

Agenda vnútornej kontroly:

 Ing. Anna Miladinović

 Tel. č.: 02/ 594 94 548

 e-mail: anna.miladinovic@mindop.sk