Skočiť na obsah
 
 
PORTÁLY, KTORÉ POSKYTUJÚ INFORMÁCIE RELEVANTNÉ PRE ROZVOJ MIEST SR (zoznam je priebežne dopĺňaný)

 

MEDZINÁRODNÉ:

Global Human Settlement (GHS) - v rámci Spoločného výskumného  centra Európskej komisie
http://ghsl.jrc.ec.europa.eu
Globálny rámec ľudského osídlenia (GHS) vytvára globálne priestorové informácie o ľudskej prítomnosti na planéte v priebehu času. Ide o mapy zastavanosti územia, osídlenia a hustoty obyvateľstva. Tieto informácie sa vytvárajú na základe analýzy založenej na dôkazoch a na základe existujúch vedomostí a využívajú nové technológie získavania priestorových údajov. Rámec využíva heterogénne údaje vrátane globálnych archívov jemných satelitných snímok, údajov zo sčítania ľudu a dobrovoľných geografických informácií. Údaje sa spracovávajú plne automaticky a generujú analýzy a vedomosti a informujú objektívne a systematicky o prítomnosti obyvateľstva a vybudovaných infraštruktúrach.

Urban Data Platform - v rámci Spoločného výskumného  centra Európskej komisie
http://urban.jrc.ec.europa.eu
Platforma na zdieľanie údajov a vizualizáciu pre európske mestá a regióny

aktuálne diskusné skupiny (2018): Urban Agenda for the EU, Implementing and Digitising European Industry actions, Next Generation Internet, Open Public Review, Innovation Radar Prize, eGovernment4EU, ICT4Water, Simplify ESIF, eIDAS Observatory, CONNECT University, Digital4Science

 EUKN je jednou z popredných medzivládnych mestských platforiem, ktoré sa výrazne zapájajú do tvorby politiky EÚ. Ako sieť nezávislých členských štátov s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v mestskej politike, EUKN poskytuje strategické urbánne znalosti a výskumnú pomoc členským štátom, mestám, Európskej komisii a vládnym orgánom od miestnej až po medzinárodnú úroveň.

Verejnosti sú prístupné dokumnety v časti Publications (http://www.eukn.eu/publications/) a E- Library (http://www.eukn.eu/e-library/)

 

 

SLOVENSKÉ:

  • Portál otvorených dát data.gov.sk

    Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.