Skočiť na obsah

Zisťovanie rozvojových priorít miest Slovenska (Dotazník)

 

Významným medzníkom pre systematické zlepšovanie prostredia pre mestský rozvoj je príprava koncepcie mestského rozvoja Slovenskej republiky, ktorú MDVRR SR uskutočňuje v spolupráci s ďalšími rezortmi, odborníkmi a zástupcami súkromného a neziskového sektora. MDVRR SR sa však pri tvorbe štátnej koncepcie chce oprieť i o široké zastúpenie mestských samospráv,  a preto v období november 2013 – február 2014 realizovalo prieskum o rozvojových prioritách slovenských miest, na ktorom sa zúčastnilo spolu viac než 78% miest SR.

Nižšie nájdete výslednú správu tohto dotazníkového prieskumu.

Rozvojové priority miest Slovenska (.pdf, 1,97 MB)