Skočiť na obsah

Odborný seminár pre pedagógov SOŠ so zameraním na stavebníctvo

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) pripravili bezplatný Odborný seminár pre pedagógov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, ktorý sa uskutočnil 28. novembra 2019 v Bratislave, v budove SKSI. Hlavnými témami boli inovácie a využitie BIM v stavebníctve (projektovanie, realizácia, facility management), efektívne projektovanie nosných konštrukcií v BIM prostredí a technológie zberu údajov.

Účastníci seminára ocenili získané informácie  využiteľné pre prax a v rámci diskusie navrhli ďalšie oblasti, ktoré by mohli byť témami pre odborné vzdelávanie v budúcom roku.