Skočiť na obsah

Členovia Pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy v rezorte dopravy a výstavby SR

Mgr. Csilla Krnáčová - predseda

Ministerstvo dopravy SR

PhDr. Jarmila Kukumberg - tajomník

Ministerstvo dopravy SR

Ing. Tatiana Malá

Ministerstvo dopravy SR

JUDr. Ing. Anna Bäuml

Ministerstvo dopravy SR

Ing. Mário Kováč

Ministerstvo dopravy SR

Mgr. Jana Jurčinová

Železnice Slovenskej republiky

Ing. Martin Kroulík

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Mgr. Kristína Jánošová

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Ing. Jana Loučková

Slovenská pošta, a.s.

Ing. Ján Žačko

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Ing. Eva Polášková
Republiková únia zamestnávateľov                               
 
Mgr. Jozef Pompura

Asociácia odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ing. Richard Hančin, PhD.
Združenie samosprávnych krajov SK8

Trnavský samosprávny kraj

Ing. Marek Malina, PhD.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Mgr. Marek Harbuľák

Zväz cestovného ruchu SR

doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Ing. Zsolt Lukáč, PhD.

Slovenská komora stavebných inžinierov

JUDr. Martin Jerguš

Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciach SR

Ing. Michal Hrnčiar

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Ing. Peter Papík

Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

PhDr. Jarmila Matejčíková

Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa

Ing. Miroslav Bohát

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,  Nové Zámky

Ing. Ľubica Hlaváčová

Stredná odborná škola stavebná, Nitra

Ing. Ladislav Blaškovič

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera

Ing. Jana Lenhardtová

Stredná odborná škola železničná, Košice

Ing. arch. Darina Sojáková

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg - tajomník

Ministerstvo dopravy SR

Tel. č.: 02/ 5949 4252

E-mail: jarmila.kukumberg@mindop.sk