Skočiť na obsah

Prezentácia rezortných SOŠ na veľtrhu CONECO 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“) organizovalo počas veľtrhu CONECO – Racioenergia (27.3. – 30.3.2019) prezentáciu stredných odborných škôl pripravujúcich žiakov pre stavebné profesie. Cieľom aktivity bolo predstavenie študijných a učebných odborov so stavebným zameraním a zvyšovanie povedomia verejnosti o možnostiach odborného vzdelávania pre odvetvie stavebníctva. Zástupcovia 9 stredných odborných škôl (pedagógovia a žiaci) poskytovali návštevníkom informácie o  možnostiach štúdia a na doplnenie ponúkali propagačné materiály a predmety. Prezentujúce  školy ocenili možnosť získať informácie o nových technológiách v stavebníctve, konzultácie s vystavovateľmi a zástupcami iných stredných odborných škôl a možnosť navštíviť medzinárodné súťaže organizované v rámci veľtrhu či odborné prednášky. Ministerstvo plánuje prezentačnú aktivitu organizovať aj v rámci nasledujúceho ročníka veľtrhu. 

Prezentácia rezortných SOŠ na veľtrhu CONECO 2019