Skočiť na obsah

Prezentácia rezortných SOŠ na veľtrhu CONECO 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“) organizovalo počas veľtrhu CONECO – Racioenergia 2022 prezentáciu stredných odborných škôl pripravujúcich žiakov na stavebné profesie (23.3. – 25.3.2022). Cieľom podujatia bolo predstaviť študijné a učebné odbory so stavebným zameraním a zvyšovať povedomie verejnosti o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy pre odvetvie stavebníctva.

Zástupcovia 8 stredných odborných škôl (pedagógovia a žiaci) poskytovali návštevníkom veľtrhu informácie o  možnostiach štúdia a na doplnenie ponúkali propagačné materiály a predmety. Prezentujúce  školy ocenili možnosť získať informácie o nových technológiách v stavebníctve, konzultovať s vystavovateľmi a zástupcami iných stredných odborných škôl, či zúčastniť sa na odborných prednáškach. Ministerstvo plánuje prezentačnú aktivitu organizovať aj v rámci nasledujúceho ročníka veľtrhu.