Skočiť na obsah

Prezentácia stredných odborných škôl a vysokých škôl v rámci Pavilónu vzdelávania a inovácií na medzinárodnom veľtrhu CONECO - RACIOENERGIA 2024

 

V dňoch 20. – 23. marca 2024 sa konal 43. ročník medzinárodného veľtrhu CONECO 2024 spojený s 33. ročníkom výstavy Racioenergia 2024.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR, strednými odbornými školami a vysokými školami pripravili v rámci podpory vzdelávania v stavebníctve ukážky možností štúdia a práce v stavebníctve, ktoré mali návštevníkom veľtrhu  priblížiť pokrok vo vzdelávaní najmä z pohľadu digitalizácie a moderných technológií, ako aj možnosti úspešného uplatnenia vzdelania v stavebnom priemysle.

V Pavilóne vzdelávania a inovácií prezentovalo 12 stredných stavebných škôl z celého Slovenska a dve univerzity zo Žiliny a z Košíc. Návštevníci všetkých vekových skupín mali možnosť zoznámiť sa okrem štúdia pre odvetvie stavebníctva aj s modernými učebnými technológiami či s prepojením štúdia s praxou.