Skočiť na obsah

Odbornou prípravou k riešeniu nedostatku rušňovodičov

 

V priestoroch budovy Ministerstva dopravy a výstavby SR sa 15. júna 2022 uskutočnil workshop Odbornou prípravou k riešeniu nedostatku rušňovodičov. Cieľom organizátorov podujatia bolo vytvoriť priestor pre odborníkov na výmenu informácií, vzájomnú spoluprácu a nastavenie potrebných zmien pri riešení nedostatku rušňovodičov s využitím možností, ktoré ponúka odborné vzdelávanie a príprava.   

Prvá časť workshopu sa venovala problematike z pohľadu stredných odborných škôl. K téme sa vyjadrili zástupcovia Strednej odbornej školy železničnej, Košice, Strednej priemyselnej školy dopravnej, Trnava, a Strednej odbornej školy dopravnej, Martin-Priekopa (škola predstavila nový študijný odbor 3769 K – rušňovodič, ktorý bude zaradený do experimentálneho overovania od školského roka 2023/2024).

V druhej časti workshopu predstavili možnosti riešenia nedostatku rušňovodičov zamestnávatelia v železničnej doprave, konkrétne zástupcovia Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. a zahraničný hosť, zástupca spoločnosti České dráhy, a. s., ktorý predstavil prípravu a možnosti riešenia nedostatku rušňovodičov v Čechách.

Diskusia k príspevkom priniesla návrhy na zlepšenie, medzi ktoré patrí podpora kariérového poradenstva pri výbere žiakov s predpokladmi a záujmom o povolanie rušňovodiča, efektívna propagácia povolania najmä zamestnávateľmi a podpora koncepčných a legislatívnych zmien na odstránenie nedostatkov súvisiacich s prípravou budúcich rušňovodičov. 

Otvorenie workshopu Odbornou prípravou k riešenie nedostatku rušňovodičov“

 

Fotografie z podujatia ( 52,7 MB .zip)  

Záznam z workshopu (.pdf; 240 kB)

 

Prezentácie z podujatia: