Skočiť na obsah

Nedostatok žiakov študijných a učebných odborov na stredných odborných školách so stavebným zameraním

workshop

V priestoroch MDV SR sa 8. marca 2017 uskutočnil workshop pre odborníkov k téme Nedostatok žiakov študijných a učebných odborov na stredných odborných školách so stavebným zameraním. Cieľom stretnutia bolo vytvorenie priestoru pre mnohostrannú komunikáciu o potrebných a zásadných zmenách a vytvorenie možností spolupráce odborníkov pri riešení aktuálneho problému nedostatku žiakov v študijných a učebných odboroch v oblasti stavebníctva. Na workshope boli predstavené témy týkajúce sa súčasnej situácie v odbornom vzdelávaní so zameraním na stavebníctvo, vyhodnocovali sa skúsenosti z prvého roka duálneho vzdelávania s dôrazom na vyskytujúce sa problémy, riešila sa potreba reformy stredného odborného školstva, ako aj ďalšie aktuálne témy z oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Odborníci sa aktívne zapájali do diskusie, ktorá uzatvárala jednotlivé príspevky, predstavili svoje názory, stanoviská a návrhy riešení. Workshop bol účastníkmi pozitívne hodnotený ako podnetný a inšpiratívny. Odborníci vyslovili presvedčenie, že spoločným úsilím a prostredníctvom pravidelnej komunikácie na odbornej úrovni sa podarí dosiahnuť cieľ, ktorý máme v oblasti rozvoja stredného odborného vzdelávania v stavebníctve spoločný.