Skočiť na obsah

Dni kariérneho poradenstva

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., regionálnych partnerov, univerzít a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Podujatie sa uskutočnilo 6. – 7. októbra 2017 od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave. Účastníci podujatia mohli navštíviť priestory rušňa, kamióna, výstavu železničných modelov, oboznámiť sa s ovládaním parkovacieho pilota osobného vozidla a poskytovaním prvej pomoci. Partnerská spoločnosť Siemens zabezpečla možnosť vyskúšať si riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača) a riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené boli videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej cukrárni“, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu a drog, výstavy, súťaže a dopravné kvízy.

Na podujatí boli predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vysoké školy predstavili možnosti štúdia zamerané na dopravu a dopravné stavby. Účastníkom odborníci poskytli kariérne a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup na podujatie bol bezplatný.

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg
osobný úrad/odbor vzdelávania
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Tel: +421 2 594 94 252
Fax: +421 2 5273 1463

jarmila.kukumberg@mindop.sk
www.mindop.sk