Skočiť na obsah

Dni kariérneho poradenstva

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, všetkých troch štátnych železničných subjektov, Žilinskej univerzity v Žiline, mesta Vrútky, vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Podujatie sa uskutočnilo 24. a 25. marca 2017 od 9.00 h do 15.00 h na železničnej stanici vo Vrútkach.

V rámci dvojdňového programu mali školáci možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), mali možnosť navštíviť priestory rušňa či kamiónu a oboznámiť sa s diagnostikou a smart ovládaním vozidiel. Záchranári predstavili spôsoby poskytovania prvej pomoci, hasičský zbor prezentoval historickú a súčasnú hasičskú techniku, automobilové spoločnosti predstavili novinky zo sveta motorizmu. Železniční modelári vystavili modely priamo v železničných vozňoch a Albatros klub poskytol na nahliadnutie legendárny „Husákov vozeň“. Návštevníkom bola slávnostne predstavená kniha „Vrútky – 145 rokov s okrídleným kolesom“.

Na podujatí boli prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstavila možnosti vysokoškolského štúdia v oblasti dopravy. Deťom a mládeži odborníci poskytli kariérne poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

Účastníci podujatia mali možnosť zapojiť sa do kvízovej štafety, oboznámiť sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“ alebo si vyskúšať so špeciálnymi okuliarmi, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog. Atmosféru spríjemnila hudobná skupina OFF, Jaro Gažo a deti.

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg

osobný úrad/odbor vzdelávania

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava