Skočiť na obsah

Dni kariérového poradenstva

Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., Košickej detskej historickej železnice, regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu s názvom Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU, ktoré sa uskutočnilo 14. – 15. apríla 2018 v priestoroch Košického rušňového depa počas  Rušňoparády.

Stredné odborné školy predstavili študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať v Košickom kraji. Následne zamestnávatelia predstavili povolania, na ktoré pripravuje štúdium v dopravných odboroch. Školákom odborníci poskytli kariérové poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

Návštevníci si mohli prezrieť železničné modely, vyskúšať rušňový trenažér, otestovať svoje znalosti v dopravných kvízoch, súťažiť v kreslení s dopravnou tematikou alebo si so špeciálnymi okuliarmi vyskúšať, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog. V hodnotiacej ankete návštevníci ocenili prínos podujatia pre podporu a propagáciu stredného odborného vzdelávania v doprave.  

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg
osobný úrad/odbor vzdelávania
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Tel: +421 2 594 94 252
Fax: +421 2 5273 1463

jarmila.kukumberg@mindop.sk
www.mindop.sk