Skočiť na obsah

Dni kariérového poradenstva

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v doprave Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami, univerzitami a regionálnymi partnermi pravidelne organizuje pre žiakov základných škôl, ktorí sa rozhodujú o voľbe budúceho povolania, podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR s názvom

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU.

Cieľom organizátorov je podnietiť záujem žiakov základných škôl o štúdium a prácu v oblasti dopravy, ktorá je stabilným a perspektívnym odvetvím poskytujúcim záruku profesionálneho uplatnenia.

Podujatie sa uskutočnilo 4. októbra 2018 v Trnave (v rámci Župného dňa Trnavského samosprávneho kraja) na železničnej stanici a v areáli Strednej priemyselnej školy dopravnej (9.00 h - 17.00 h).

Program podujatia zahŕňal predstavenie možností štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, kariérové poradenstvo, návštevu priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna, autobusu a možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici. Pripravené boli videoprojekcie, ukážky poskytnutia prvej pomoci, špeciálne okuliare simulujúce stav po užití alkoholu, simulátor prevrátenia vozidla, výstavy, súťaže a dopravné kvízy.

Na podujatí boli predstavené študijné a učebné odbory s dopravným zameraním,  ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Účastníkom odborníci poskytli kariérové a pracovné poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania. Vstup na podujatie bol bezplatný.

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg
osobný úrad/odbor vzdelávania
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Tel: +421 2 594 94 252
Fax: +421 2 5273 1463

jarmila.kukumberg@mindop.sk
www.mindop.sk