Skočiť na obsah

Dni kariérového poradenstva v roku 2019

Rezort dopravy a výstavby má snahu motivovať žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách a následne k výberu povolania v oblasti dopravy, k rozvíjaniu a prehlbovaniu ich záujmu o zvolené povolanie a budovaniu ich vzťahu k budúcej profesii, a to najmä prostredníctvom organizovania zážitkových aktivít.

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami pravidelne organizujú pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR dni kariérového poradenstva s voľným vstupom s názvom

Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU

Bohatý program podujatia zahŕňa ukážky výkonu povolaní v železničnej a cestnej doprave,  návštevu priestorov rušňa, kamióna, diagnostiku vozidiel, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia, riadenie dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, poskytovanie prvej pomoci, dopravné simulátory, videoprojekcie, dopravné kvízy a súťaže. Na podujatí sú predstavené študijné a učebné odbory v oblasti dopravy (prípadne dopravných stavieb) a poštových služieb, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách.

 

Základným školám ponúkame:

Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom ďalšieho študijného smerovania žiakov.

Informácie zo sveta práce – predstavenie povolaní so zameraním na železničnú a cestnú dopravu.

Dopravnú výchovu –  informácie o bezpečnosti v cestnej premávke a zvládnutie  údržby bicykla.

Praktické ukážky prvej pomoci – nácvik zručností pri záchrane života.

 

Termíny a miesta konania podujatí:

  • 4.-5.5.2019 - Košice
  • 16.5.2019 - Vrútky
  • 25.6.2019 - Bratislava
  • 3.10.2019 - Trnava