Skočiť na obsah

Dni kariérového poradenstva

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách v oblasti dopravy bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej odbornej školy dopravnej Martin - Priekopa, štátnych železničných spoločností, SAD Žilina, Žilinskej univerzity v Žiline, mesta Vrútky, vybraných regionálnych partnerov a stredných odborných škôl so zameraním na dopravu. Každý školák, ktorý mal záujem oboznámiť s povolaním rušňovodiča alebo vodiča kamiónu, mohol navštíviť 1. a 2. júna 2018 v čase od 9.00 h do 13.00 h parkovisko pri železničnej stanici vo Vrútkach.

Podujatím Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU  organizátori propagovali študijné smery, ktoré ponúkajú zaujímavé príležitosti na osobný a kariérny rast pre mládež v oblasti dopravy.

V rámci dvojdňového programu mali školáci v podobe ukážok výkonu povolaní v doprave možnosť vyskúšať si riadenie dopravy z pozície výpravcu na modelovej železnici, riadenie rušňa prostredníctvom ETCS zariadenia (moderného vlakového zabezpečovača), mohli navštíviť priestory autobusu, kamióna, rušňa, oboznámiť sa s vykonávaním dispečingu, diagnostikou vozidiel a prácou na železnici.

Na podujatí boli prezentované študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji. Žilinská univerzita v Žiline predstavila možnosti vysokoškolského štúdia v doprave. Deťom a mládeži odborníci poskytli kariérové poradenstvo s alternatívami ďalšieho profesijného smerovania.

Účastníci podujatia si mohli vyskúšať prevrátenie osobného vozidla pomocou simulátora, oboznámiť sa s pokusmi vo „vedeckej cukrárni“, mohli sa zapojiť do kvízovej štafety alebo si vyskúšať so špeciálnymi okuliarmi, ako sa chodí medzi prekážkami po užití alkoholu či drog. Vstup na podujatie bol bezplatný.

 

Kontaktná osoba:

PhDr. Jarmila Kukumberg
osobný úrad/odbor vzdelávania
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Tel: +421 2 594 94 252
Fax: +421 2 5273 1463

jarmila.kukumberg@mindop.sk
www.mindop.sk