Skočiť na obsah

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

ŠTUDUJ DOPRAVU 2021

podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb bolo cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, mesta Vrútky, Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa, ďalších rezortných stredných odborných škôl, Žilinskej univerzity v Žiline, rezortných zamestnávateľov (vrátane železničných spoločností) a vybraných regionálnych partnerov  s názvom Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU, ktoré sa konalo 9. 9. 2021 vo Vrútkach v rámci osláv 150. výročia výstavby Košicko-bohumínskej železnice.

Návštevníci sa zoznámili so študijnými a učebnými odbormi v oblasti dopravy, dopravných stavieb a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytli kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého sprievodného programu boli ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, návšteva priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej doprave, dopravné simulátory, nácvik poskytovania prvej pomoci, návšteva modelovej železnice, pokusy vo „vedeckej cukrárni“, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie bol bezplatný.

 

Žiakom základných škôl sme ponúkli najmä:

Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní

Dopravnú výchovu bezpečnosť v cestnej premávke a dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života