Skočiť na obsah

ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy SR

 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy a poštových služieb je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných stredných odborných škôl, vysokých škôl, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov s názvom

ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutočnilo

 11. 6. 2024 v Bratislave

 v priestoroch STM-Múzea dopravy

od 9.00 do 13.00 h.

Návštevníkom podujatia predstavili vystavovatelia odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom poskytli aj kariérové poradenstvo s odporúčaním na ďalšie študijné smerovanie a výber povolania. Súčasťou sprievodného programu boli informácie o povolaniach najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra a takisto aj prehliadka priestorov múzea dopravy, vystavených automobilov, autobusu, kamióna aj člnu. Záujemcovia sa mohli zúčastniť na dopravnej výchove, vyskúšali si dopravné simulátory aj nácvik poskytovania prvej pomoci a svoje zručnosti a vedomosti si preverili v dopravných kvízoch, súťažiach a kreatívnych aktivitách.

 

Žiakom sme ponúkli najmä:

Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní

Dopravnú výchovu bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života