Skočiť na obsah

ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy SR

 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností, rezortných stredných odborných škôl a univerzít s názvom

Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutočnilo

 6.5. – 7.5. 2023 v Košiciach

v rámci Rušňoparády

 v priestoroch železničného depa ZSSK pri železničnej stanici  

od 9.00 h do 15.00 h.

Návštevníkom podujatia vystavovatelia predstavili odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži bolo poskytnuté kariérové poradenstvo s odporúčaním na ďalšie študijné smerovanie a výber povolania. Súčasťou sprievodného programu boli informácie o povolaniach v železničnej doprave, riadení rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, bola možná prehliadka priestorov železničného depa, vystavených rušňov a vozňov, modelového koľajiska, modelov železničných vozidiel, virtuálnej reality a pojazdnej dielne. Záujemcovia sa mohli zúčastniť na dopravnej výchove, dopravných kvízoch, súťažiach a kreatívnych aktivitách.