Skočiť na obsah

ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy SR

 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností, rezortných stredných odborných škôl a vysokých škôl s názvom

ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutočnilo

 25. – 26. 5. 2024 v Košiciach

v rámci Rušňoparády

 v priestoroch železničného depa ZSSK pri železničnej stanici  

od 9.00 do 15.00 h.

Návštevníkom podujatia predstavili vystavovatelia odbory vzdelávania z oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiaci absolvovali kariérové poradenstvo s odporúčaním na ďalšie študijné smerovanie a výber povolania. Súčasťou programu boli informácie o povolaniach v železničnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, prehliadka priestorov železničného depa, vystavených rušňov a vozňov, pojazdnej dielne a modelov železničných vozidiel. Záujemcovia sa mohli zúčastniť na dopravnej výchove a svoje vedomosti a zručnosti si preverili v dopravných kvízoch, súťažiach aj kreatívnych aktivitách.