Skočiť na obsah

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ďalších rezortných stredných odborných škôl, univerzít, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov s názvom

Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutočnilo

 27. 9. 2022 v Trnave

 v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej, Študentská 23,

od 9.00 h do 12.30 h.

Návštevníkom podujatia boli predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy,  ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytli kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého sprievodného programu boli ukážky výkonu povolaní najmä v cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie bol bezplatný.

 

Žiakom základných škôl sme ponúkli najmä:

Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní

Dopravnú výchovu bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života

 

Klub priateľov železníc Trnavy a okolia zároveň pozval účastníkov podujatia na železničnú stanicu (nástupište č. 4) na prehliadku stálej expozície pamiatok železničnej dopravy.

Plagát podujatia ŠTUDUJ DOPRAVU Trnava 2022 (pdf, 222.84 kB)

Fotografie z podujatia (.zip; 160MB)