Skočiť na obsah

Kam po skončení základnej školy - ŠTUDUJ DOPRAVU

podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala

 

Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy a poštových služieb je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy a výstavby SR, mesta Vrútky, Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa, ďalších rezortných stredných odborných škôl, Žilinskej univerzity v Žiline, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov s názvom

Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU,

ktoré sa uskutočnilo

 8. 9. 2022 vo Vrútkach

 na parkovisku pri železničnej stanici

od 9.00 h do 13.00 h.

Podujatie bolo spojené s oslavami 135. výročia založenia Strednej odbornej školy dopravnej, Martin-Priekopa.

Návštevníkom podujatia boli predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy a poštových služieb, ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytli kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého sprievodného programu boli ukážky výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, prehliadka priestorov autobusu, kamióna, rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže. Vstup na podujatie bol bezplatný.

 

Žiakom základných škôl sme ponúkli najmä:

Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania

Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní

Dopravnú výchovu bezpečnosť v cestnej premávke, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory

Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života

 

Plagát podujatia ŠTUDUJ DOPRAVU Vrútky 2022.pdf (pdf, 222.13 kB)

Fotografie z podujatia - Vrútky (.zip; 21MB)